over IJD

IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen, gelooft dat het christendom een reële bijdrage levert tot het persoonlijke en collectieve geluk van mensen. Daarom wil IJD katholieke jongerenpastoraal in Vlaanderen ondersteunen en doen groeien.
Deze jongerenpastoraal biedt jonge mensen een christelijk antwoord op hun zinvragen aan. Dit gebeurt in wederzijdse dialoog. De Bijbel is hiervoor de belangrijkste inspiratiebron.
IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het concrete leven en het christelijke geloof de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren bevorderen. We hopen dat deze jongeren uiteindelijk vanuit een eigen weerbare christelijke identiteit en met respect voor de eigenheid van anderen geëngageerd kunnen bijdragen tot de opbouw van een samenleving gekenmerkt door pluraliteit. IJD doet dit aan de hand van haar drie kerntaken:

  • IJD heeft 206 lokale jeugdgroepen. Groepen zijn immers een bevoorrechte context voor jongerenpastoraal. IJD begeleidt deze groepen (dit gaat zowel over begeleiding op maat, intervisietrajecten als individuele coaching), biedt hen werkvormen aan en zorgt voor praktische ondersteuning.
  • IJD zet sterk in op vorming. Op dit vlak wordt een onderscheid gemaakt tussen kadervorming (de klassieke trajecten animator, hoofdanimator en instructeur) en thematische vorming, waarbij dieper wordt ingegaan op het geloofsinhoudelijke aspect van begeleider zijn.
  • IJD organiseert zelf activiteiten, zowel voor leden van de groepen als voor individuele jongeren. Dit gaat van eendaagse, eenmalige initiatieven tot meerdaagse binnen- en buitenlandse activiteiten. Het is de ideale context waar in een vertrouwelijke, vriendschappelijke sfeer geloof en zingeving ter sprake kunnen worden gebracht.

IJD is een jeugdwerkorganisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en die gekaderd is binnen de Vlaamse katholieke kerk.